دستگاهCNC گوی زن سازه های فضاکار

مشخصات فنی دستگاه CNC گوی زن سازه های فضاکار

تعداد محور پنج محور X,Y,Z,A,B
کورس محور X 300mm
کورس محور Y 300mm
کورس محور Z 500mm
ابعاد دستگاه 2000x3000x1500 میلیمتر
قطر قطعه کار 200mm
حداکثر توان مصرفی / نامی 15kW
دقت محورها (هر پنج محور بالسکرو) 0.02mmm
دقت محور روتاری (گیربکس با لقی کم) 6 دقیقه (Backlash)
سیستم Hand Wheel سه محور X,Y,Z سه دقت 0.1,0.01,0.001
تعداد ابزار 16 ابزار
وزن دستگاه 3000 کیلوگرم

کاربرد CNC گوی زن: ساخت گوی های سازه های فضار کار طبق محاسبات با دقت بالا