مدیر اجرایی
مقام:
مدیر فروش
آدرس:
منطقه صنعتی غرب تبریز - جاده صنعت - روبروی کارخانه موتوژن
تبریز
آذربایجان شرقی
ایران
تلفن:
04134458991
موبایل:
09144114310
وب سایت:
ارسال ایمیل
اختیاری