دستگاه سیبک جمع کن نیمه اتوماتیک

ball-joint
robotic-balljoint-assembly
ball-joint
robotic-balljoint-assembly
  • تغذیه اتوماتیک بال پین
  • تغذیه اتوماتیک کفشک
  • تغذیه اتوماتیک پولکی
  • گریسکاری دقیق کفشک(بر حسب گرم)
  • گریسکاری دقیق و یکسان داخل تنه تمام قطعات بر حسب گرم
  • پایش هوشمند سیستم تغذیه جهت به صفر رساندن اسکراب قطعه
  • قابل تنظیم برای انواع مختلف سیبک (اکسل- فرمان-تعادلی)
  • خودروهای مختلف
  • قابلیت تنظیم دقیق و یکسان نیروی نورد برای کلیه قطعات

ساخت دستگاه های نیمه اتوماتیک و تمام اتوماتیک مونتاژ سیبک خودرو