دستگاه CNC چهار محور 10 کله منبت چوب

مشخصات فنی دستگاه منبت چوب روتاری 10 کله (چهار محور)

تعداد محور چهار محور X,Y,Z,A
کورس محور X 2000mm
کورس محور Y 1000mm
کورس محور Z 500mm
قطر قطعه کار 550mm
تعداد کله (Head) 10
فاصله کله (اسپندل) 400mm
ابعاد دستگاه 5000x6000x2000 میلیمتر
حداکثر توان مصرفی / نامی 54kW/20kW
دقت محورها (هر سه محور بالسکرو) 0.001mmm
دقت محور روتاری (گیربکس با لقی کم) 6 دقیقه (Backlash)
سیستم Hand Wheel 4 محور X,Y,Z,A سه دقت 0.1,0.01,0.001
وزن دستگاه 5000 کیلوگرم

کاربرد CNC چهار محور 10 کله: حکاکی و منبت روی چوب جهت تولید پایه مبل، تاج مبل، مجسمه، مصنوعات چوبی و غیرفلزی